Европейски Логистичен Център за Строителни Системи и Продукти

Член на UFEMAT
Европейско обединение на
производителите и
търговците на едро със
строителни материали

UFEMAT

BG / EN

Технологии

Тук ще намерите конкретните решения за приложение на продуктите

Хидроизолация на основи под основна носеща конструкцияHydroisolation 1


Хидроизолация по външен контур при изграждане на фундаментална плоча - секция A, B, C и D на външния контурHydroisolation 2


Хидроизолация по външен контур при фундаментална плоча при сгради с отстъпи в отделните секции ... Hydroisolation 3


Хидроизолация по външни стени на всички сгради
Използваеми помещения с отоплениеHydroisolation 4

Използваеми помещения без отоплениеHydroisolation 5


Хидроизолация на външни стени с вертикални фугиHydroisolation 6


Хидроизолация на външни стени по контур с отстъпиHydroisolation 7